Sitemap


Laatst gewijzigd: 16 mei 2013 | 237 pagina's

/
Startpagina - Republikanisme.nl - democratie, republicanisme en actief burgerschap in honderden politieke documenten en links
Atheense Democratie
Romeinse Republiek
Nederlandse Republiek
Burgerschap
Politiek
Globalisering
Republikanisme
    

burgerschap/

On the Duty of Man and Citizen (II) - Samuel von Pufendorf (1682)
Glorieuze overtocht (1688)
De Verlichting
Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd
Franse Revolutie (1789-1799)
A Vindication of the Rights of Woman, Mary Wollstonecraft (Introduction, 1792)
De Eerste Franse Republiek (1792 - 1804)
William Godwin, Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness (1793)
Letter to Samuel Kercheval door Thomas Jefferson (12 juli 1816)
The Liberty of Ancients Compared with that of Moderns, Benjamin Constant (1816)
On the Duty of Civil Disobedience door Henry David Thoreau (1849)
Gettysburg Address, president Abraham Lincoln (19 november 1863)
Who is a Progressive? door Theodore Roosevelt (circa 1910)
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
Bo Li, Representative Government and Democracy
         
amerikaanse-revolutie/
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, Thomas Jefferson, 1776
The Articles of the Confederation (1781)
Vices of the Political System of the United States door James Madison (april 1787)
Federalist Papers (een selectie) door Alexander Hamilton, James Madison en John Jay (1787-88)
Grondwet van de Verenigde Staten, 1787 (originele versie)
Bill of Rights (Eerste Amerikaanse Congres, 15 december 1791)
The Rights of Man. Being An Answer To Mr. Burke's Attack On The French Revolution (Thomas Paine, 1791, fragment uit deel 1)
         
franse-republiek/
Verklaring van de Conventie aan de Naties, Convention nationale (december 1792)
Decreet over de Republikeinse kalender (1793)
De republikeinse uur-, dag-, week-, maand- en jaarindeling
Republikeinse klok
Constitutie van 1793 (Constitution Montagnard)
Republikeinse Instituties, Louis Antoine Saint Just (1793)
Over de Principes van de Politieke Moraal, Maximilien Robespierre (februari 1794)
Eredienst aan het Opperwezen, Maximilien Robespierre, 1794
Rechtvaardiging van het Gebruik van Terreur, Maximilien Robespierre (1794)
De doctrine van Gracchus Babeuf (1796)
Manifesto of the Equals, Sylvain Marechal (april 1796)
         
franse-revolutie/
Wat is de Derde Stand?, Abbé Emmanuel Joseph Sieyes (1789, fragmenten)
Eed in de Kaatsbaan, 20 juni 1789
Décret sur L'abolition du régime féodal, Assemblée Nationale (11 augustus 1789)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, De Lafayette (26 augustus 1789)
Constitution civil du Clergé, Assemblée Nationale (12 juli 1790)
Reflections on the Revolution in France door Edmund Burke (1790)
Les Droits de la Femme et du Citoyen (Olympe de Gouges, 1791)
Debat over de afschaffing van de monarchie, Assemblée Nationale (21 september 1792)
         
glorious-revolution/
English Bill of Rights (16 december 1689)
The Second Treatise of Civil Government, John Locke (1690)
The Grumbling Hive, OR Knaves Turned Honest (Bernard Mandeville, 1714)
Of Freedom of Speech: That the same is inseparable from publick Liberty door Thomas Gordon (4 februari 1720)
Cato's Letters (een selectie) door John Trenchard en Thomas Gordon (1720-23)
An Inquiry Into The Origin Of Moral Virtue (Bernard Mandeville, 1722)
         
verlichting/
Social Contract. Or Principles Of Political Right, Jean Jacques Rousseau (1762)
A Treatise on Tolerance door Voltaire (c. 1765)
An Essay on the History of Civil Society, Adam Ferguson (1767)
Beantwortung der Frage: Was ist Aukflärung? door Immanuel Kant (1784)
              
history-of-civil-society/
An Essay on the History of Civil Society - Part I
An Essay on the History of Civil Society - Part II
An Essay on the History of Civil Society - Part III
An Essay on the History of Civil Society - Part IV
An Essay on the History of Civil Society - Part V
An Essay on the History of Civil Society - Part V
    

democratie/

Old Oligarch, Constitution of the Athenians (ca. 425 v. Chr.)
Xenophon, Cyropaedia (ca. 390 v. Chr.)
Xenophon, Oeconomicus (ca. 380 v. Chr.)
Aristoteles, The Constitution of the Athenians (ca. 350 v. Chr.)
Politica, Aristoteles (350 v. Chr.)
Aristoteles, Rhetorica: de politieke rede (384 - 322 v. Chr.)
De Tien Attische Redenaars
Bo Li, The Classical Greek Democracy and Its Illiberalism
         
attische-redenaars/
Redevoeringen, Antiphon (480-411 v. Chr.): Derde Tetralogie
Redevoeringen, Lysias (445-380 v. Chr.): redevoeringen XXV en XXXIV
Redevoeringen, Andocides (415 v. Chr.): redevoering IV
Redevoeringen, Isokrates (436-388 v. Chr.): redevoering XIII
Redevoeringen, Isaeus (415-340 v. Chr.): redevoering XII
Redevoeringen, Lycurgus (396-325 v. Chr.): redevoering I
Redevoeringen, Hyperides (390-322 v. Chr.): redevoering V (fragmenten)
Redevoeringen, Aeschines (346 v. Chr.): redevoering I
Redevoeringen, Demosthenes (384-322 v. Chr.): redevoeringen XIII en XVIII
Redevoeringen, Dinarchus (360-290 v. Chr.): redevoering II
    

globalisering/

Het Handvest van de Aarde
Plannen voor grotere politieke eenheden - Global Governance
World Scientists' Warning To Humanity, Union of Concerned Scientists (18 november 1992)
A Call To Action. A declaration of change for the future, Earth Emergency (2002)
Gevolgen van de wereldwijde terreur - Jihadisme - Islamisme
Revolutionen und Revolten zwischen Totalitarismus und Fundamentalismus, Daniel Cohn-Bendit (2001)
Cleveringa-lezing 2002 "Vreemden" uitgesproken door Job Cohen (26 november 2002)
         
11-september-2001/
In Search of a Progressive Islamic Response to 9/11, Farid Esack (2002)
Waar blijft de reformatie van de Islam?, Ayaan Hirsi Ali (2002)
Mission Statement, Institute for the Secularisation of Islamic Society (ISIS)
What We're Fighting For: A Letter from America (12 februari 2002)
A World Of Justice And Peace Would Be Different (2 mei 2002)
Letter from United States Citizens to Friends in Europe (29 mei 2002)
How Can We Coexist? (7 mei 2002)
Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas, Jürgen Habermas en Jacques Derrida (2003)
         
politieke-federalisatie/
A Constitution for the Federation of the Earth, World Constituent Assembly (1991)
Rio Declaration on Environment and Development, VN (3-14 juni 1992)
Declaration on a Culture of Peace, VN (6 oktober 1999)
Charter for a Free Press, World Press Freedom Committee (2000)
    

index/

Documenten op deze site
Links op deze site
Doorzoek de site
Sitemap
    

nederland/

Voorlopers van de Nederlandse charters
Nederlandse charters van de vrijheid
De Opstand
Hugo de Groot (1583-1645
Pieter de la Court (1618-1685)
Tractatus Politicus, Baruch de Spinoza (1677)
Spinozistische vrijdenkers in de Republiek door Wiep van Bunge (1998)
De Hollandsche Spectator door Justus van Effen (1731-1735)
Aan het volk van Nederland, Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1781)
Staatsregeling van 1798 / Grondwet van de Bataafse Republiek (1 mei 1798)
Decreet van Naamsaanneming (Napoleon, 18 augustus 1811)
Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1814)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1848)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1917)
De Nederlandse Grondwet (1983)
Een Grondwet voor de Republiek der Nederlanden
         
charters-van-de-vrijheid/
Privileges van Brabant / Blijde Incomste (1355)
Groot Privilege (14 maart 1477)
Pacificatie van Gent (1576)
Unie van Utrecht (23 januari 1579)
Plakkaat van Verlatinghe (26 juli 1581) - de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring
         
de-opstand/
Eedverbond der Edelen (1565)
Smeekschrift der Edelen (1566)
Willem van Oranje roept op tot verzet (1572)
Vertoog over de vrijwillige slavernij door Étienne de la Boétie (1576)
Vindiciae Contra Tyrannos door Philippe Duplessis-Mornay en Hubert Languet (1579)
Politieke Ordonnantie van de Staten van Holland (1580)
Apologie, ofte Verantwoordinghe, door Willem van Oranje (1580)
Holland en Zeeland verlenen de soevereiniteit aan Willem van Oranje (5 juli 1581)
         
hugo-de-groot/
Mare liberum - The Freedom of the Seas, or the Right Which Belongs to the Dutch to take part in the East Indian Trade - Hugo de Groot (1604)
De antiquitate reipublicae Batavicae (Over de oudheid van de Bataafse Republiek) - Hugo de Groot (1610)
         
pieter-de-la-court/
Van de Regeeringe der Atheense Republike - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
Van de Roomse Republik - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
Van de vryheid der Republiken - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
Aangaande de regeering in Holland - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
Dat gelijkheit onder de Mannen, de gront der Populare Regeeringe zy - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
Welke Regeering de beste zy, de Monarchie, Aristokratie, ofte de Populare Regeering - uit: Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal - Pieter de la Court (1662)
         
staatsregeling-1798/
Proclamatie van de Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche Volk, aan hetzelve Volk
Negen Actes van staatsregeling van de Bataafse Republiek (1798)
         
voorlopers/
Magna Charta (1215)
Bundesbrief van het Zwitserse Eedgenootschap / de Zwitserse Confederatie (1291)
    

politiek/

Marxisme - socialisme - communisme
Liberalisme - kapitalisme - libertarisme
The Antichrist door Friedrich Nietzsche (1895)
Manifest van 17 oktober (1905)
Doctrine van het fascisme, Benito Mussolini (1932)
Hannah Arendt
The Tragedy of the Commons, Garrett Hardin (1968)
Val van het communisme in Oost-Europa
Responsive Community Platform, o.a. Amitai Etzioni (18 november 1991)
Civil Society und Kommunitarismus. Kontroversen in der politischen Soziologie
De demoralisatie van de samenleving door Andreas Kinneging (1996)
Democracy, The God That Failed, door Hans-Hermann Hoppe (2001)
Imperfect Garden: The Legacy of Humanism, Tzvetan Todorov (2002, fragment)
Bo Li, Equality and Democrcay
         
hannah-arendt/
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Hannah Arendt (1951, fragmenten)
De opkomst van revolutionaire raden, Hannah Arendt (1963)
         
liberalisme/
The Law door Frédéric Bastiat (1850)
On Liberty door John Stuart Mill (1860)
The Road from Serfdom. Forseeing the Fall, een interview met Friedrich August Hayek (1977)
         
marxisme/
Manifest van de Communistische Partij, Karl Marx en Friedrich Engels (1848)
Rousseau's Theory of the State door Michael Bakoenin (1870)
Sozialreform oder Revolution? door Rosa Luxemburg (1899)
Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution, Vladimir Lenin (1905)
Three Sources & Three Component Parts of Marxism door Vladimir Lenin (1913)
Will Communist Anarchism Work? door Alexander Berkman (1929, fragmenten)
I Learned in the Gulag door Alexander Solzjenitsyn (1974)
Manifesto of Charter 77, Vaclav Havel (1977)
Perestroika. As defined by the Communist Party Plenum (januari 1987)
Fragmenten uit de rede van Michail Gorbatsjov, 43e Sessie van de Algemene Vergadering van de VN , 7 december 1988
Stasi Report on Motives for Emigration 9 September 1989
Speech by Premier Ladislav Adamec at an extraordinary session of the CPCz CC, stating his preference for a political solution to the crisis (excerpts)
         
val-van-de-berlijnse-muur/
Talks of Chancellor Kohl with the President of the "Solidarity" Trade Union, Walesa; Warsaw, 9 November 1989
Excerpt From the Diary of Anatoly Chernyaev
Rede von Willy Brandt am 10. November 1989 vor dem Rathaus Schöneberg
De Top van Malta. Uit de verslagen (2-3 december 1989)
Mikhail Gorbachev: Reformer, revolutionary or reactionary? Bogdan Harasymiw (1990)
    

republiek/

Lijst van Romeinse consuls (509 - 31 v. Chr.)
De Twaalf Tafelen (Decemviri Consulari Imperio Legibus Scribundis, ca. 450 v. Chr)
Monosticha & Disticha Catonis door Marcus Porcius Cato "Censor" (234 - 149 v. Chr.)
An Analysis of the Roman Government, Polybius (200-118 v. Chr.)
Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
Leven van Marcus Porcius Cato "Uticensis" (75 v. Chr.) door Plutarchus
De Providentia door Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.)
Annales I door Publius Cornelius Tacitus (55 - 120 n. Chr.)
Calendarium: Romeinse kalender
Herleving van de Romeinse republikeinse idee
         
cicero/
On the Republic, Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
On the Laws, Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
26 Brieven aan en van Brutus uit het jaar 43 v. Chr., Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
Philippicae X en XIV, Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
         
neo-romeins-ideaal/
Niccolò Machiavelli, Reform of Florence (1520)
Francis Ld. Verulam Viscount St. Albans (Francis Bacon), The Essays or Counsels, Civil and Moral (1625)
The History of Freedom in Antquity, door Lord Acton (1877)
Bo Li, Republicanism and Democracy
    

republikanisme/

Verzamelde artikelen over de republikeinse politieke cultuur
Republikanistisch gedachtengoed
Republikanistische denkers
Definities en theorie van het republikanisme
Republikeinse praktijk - republikeinse deugden
Manifesten - politieke oproepen
Kritische essays - vrijdenkers en vrijsprekers
Diverse invalshoeken en onderwerpen
Verwante (progressieve) ideeën en grondslagen
         
definities-en-theorie/
Republiek - in het Woordenboek der Nederlandse Taal
Republicanism - uit: Stanford Encyclopedia of Philosophy
Classical Republicanism - uit: Wikipedia
Liberalism - uit: Stanford Encyclopedia of Philosophy
Communitarism - uit: Stanford Encyclopedia of Philosophy
Maurizio Viroli, The Theory of the Republic
         
diversen/
Adriaan Boiten, De islamitische republiek, een conservatieve revolutie (2006)
Pasen en de Republiek
De Santhorstsche Geloofsbelijdenis, uit: dbnl.org
Plekken van de Atheense democratie
         
kritische-essays/
F.A. Hayek, Why I Am Not A Conservative
Ron Paul, Democracy Is Not Freedom (2005)
         
manifesten/
The Euston Manifesto (2006)
Progressive Islam (2007)
Sociaal-Kapitalistisch Manifest (2006)
Het Waterland Manifest - een sociaal-individualistisch alternatief (2007)
         
republikeinse-ideeen/
The Republican Left. What Liberals Can Learn From Civic Republicans, Frank Pasquale (1996)
Manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap (28 januari 2002)
Civic Humanism
         
republikeinse-praktijk/
George Washington and Civic Virtue
         
verwante-ideeen/
De Gouden Regel, Bergrede en Sophrosyne
Bo Li, The Moral Foundation of Liberalism
Kambhampati S. Sastry, Equality, Basic Needs and Democratic Constitution
Open links, Den Uyl lezing door Jan Pronk, Amsterdam, 2007
terug naar boven |