Herleving van de Romeinse republikeinse idee


Reform of Florence door Niccolò Machiavelli (1520)

The Essays or Counsels, Civil and Moral door Francis Bacon (1625)

Van de Roomse Republike door Pieter de la Court (1662)

De geschiedenis van de vrijheid in de oudheid door Lord Acton (1877)

Republicanism and Democracy