De Eerste Franse Republiek (1792 – 1804)

De Eerste Franse Republiek (1792 – 1804)

 

De Eerste Franse republiek ontstond op 22 september 1792, toen de Franse revolutionairen de koning (Lodewijk XVI) afzetten en de in 1789 ingestelde constitutionele monarchie afschaften.

Lodewijk XVI werd onthoofd, en de Nationale Conventie nam de plaats in van opperste macht. Deze Nationale Conventie bleek uitermate instabiel, en werd gedomineerd door radicale Jacobijnen. Deze periode werd gekenmerkt door La Terreur, het schrikbewind waarbij vele executies – vele willekeurig – met de guillotine werden uitgevoerd.

De Nationale Conventie viel in 1795 en werd vervangen door het gematigdere Directoire, waarin de Girondijnen zich meer lieten gelden. Ook deze periode werd gekenmerkt door een grote instabiliteit.

 

Napoleon Bonaparte, Emmanuel Joseph Sieyès en Pierre-Roger Ducos pleegden in 1799 een staatsgreep en installeerden het Consulaat. In de praktijk kwam dit neer op de totale macht voor Napoleon. Deze periode werd gekenmerkt door een gedeeltelijke pacificatie met het buitenland en de Rooms-katholieke Kerk, en wordt door sommigen beschouwd als het einde van de Franse Revolutie.

Het Consulaat eindigde met de bestendiging van de macht van Napoleon toen deze zichzelf tot keizer kroonde in 1804. Hierna begon de periode van het Eerste Franse Keizerrijk.

Bron: Wikipedia

 

 

Meer informatie over de Eerste Franse Republiek op deze site:

Verklaring van de Conventie aan de Naties, Assemblée Nationale (december 1792)

Republikeinse Instituties door Louis Antoine Saint Just (1793)

Decreet over de Republikeinse kalender (24 oktober 1793)

De republikeinse uur-, dag-, week-, maand- en jaarindeling

Republikeinse klok

Constitutie van 1793

Over de Principes van de Politieke Moraal door Maximilien Robespierre (februari 1794)

Eredienst aan het opperwezen door Maximilien Robespierre (1794)

Rechtvaardiging van het Gebruik van Terreur door Maximilien Robespierre (1794)

De doctrine van Gracchus Babeuf (1796)

Manifesto of the Equals door Sylvain Marechal (april 1796)

 

 

 

naar boven |