Republikanistisch gedachtegoed

Republicanistisch gedachtegoed

 

Republicanisme is een politieke stroming die vindt dat de staatsvorm van een natie een republiek moet zijn:

  • de erfopvolging is per definitie uitgesloten;
  • een president bezit de uitvoerende macht en is door een volk, dat de soevereiniteit bezit, verkozen.

 

De aanhangers heten republikeinen. De republikeinse ideologie staat tegenover monarchisme, aristocratie, oligarchie en dictaturen. Deze ideologie staat minder lijnrecht tegenover de democratie, omdat binnen een democratie zoals we die nu kennen altijd groepen actief zijn die pleiten voor het veel ruimer tot uiting komen van de volkswil in het staatsbeleid: directe democratie via regelmatige volksraadplegingen.

De republikeinse ideologie is verwant met het libertarisme.

Breder gedefinieerd refereert republicanisme aan een politiek systeem dat de vrijheid waarborgt door het instellen van een rechtsstaat die niet arbitrair genegeerd kan worden door de uitvoerende macht. Binnen een republiek ligt de nadruk op het betrekken van alle burgers bij de macht en de strijd tegen corruptie.

Bron: Wikipedia

 

Meer over het moderne republikeinse gedachtegoed:

 

Republiek in het Woordenboek der Nederlandse Taal

Republican Left. What Liberals Can Learn From Civic Republicans, door Frank Pasquale (1996)

Republikeins manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap (2002)

Civic Humanism

Republicanism

 

Zie ook: artikelen

 

 naar boven |