An Essay on the History of Civil Society, Adam Ferguson (1767)

An Essay on the History of Civil Society, Adam Ferguson (1767)


Adam Ferguson (20 juni 1723 – 22 februari 1816) was een Schotse filosoof en historicus uit de periode van de Schotse verlichting. Zijn voornaamste thema was de opgang en de neergang van de deugd in het individu en in de maatschappij.

In zijn belangrijkste werk “An Essay on the History of Civil Society” (1767) dat het bereiken van geluk door een individu eerder bepaald werd door het goede dat hij voor de samenleving kan doen dan door het nastreven van privé doeleinden. Deugd is onlosmakelijk verbonden met geluk.

Bron: Wikipedia

Meer over An Essay on the History of Civil Society op deze site:


History of Civil Society, Book I

History of Civil Society, Book II

History of Civil Society, Book III

History of Civil Society, Book IV

History of Civil Society, Book V

History of Civil Society, Book VI

terug naar boven |