De Opstand

De Opstand

 

Eedverbond der Edelen (november 1565)

Smeekschrift der Edelen (5 april 1566)

Willem van Oranje roept op tot verzet (14 april 1572)

Vertoog over de vrijwillige slavernij door Étienne de la Boétie (1576)

Pacificatie van Gent (8 november 1576)

De Unie van Utrecht (23 januari 1579)

Vindiciae Contra Tyrannos door Philippe Duplessis-Mornay en Hubert Languet (1579)

Politieke Ordonnantie van de Staten van Holland (1580)

Apologie, ofte Verantwoordinghe door Willem van Oranje (1580)

Holland en Zeeland dragen de Hoge Overheid op aan Willem van Oranje(5 juli 1581)

Plakkaat van Verlatinghe (26 juli 1581)

Mare Liberum door Hugo de Groot (1604)

Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique door Hugo de Groot (1610)