Calendarium: Romeinse kalender

Calendarium: Romeinse kalender

 

Romeinse Republiek: teksten |  bron en auteursrechten


Er zijn twee manieren om het jaartal  ’terug te tellen’ vanaf een begin:

  • ALC = Ab libertate constituta: vanaf de instelling van de republiek in 509 v. Chr.
  • AUC = Ab urbe condita: vanaf de legendaire stichting van Rome in 753 v. Chr.

 

Korte toelichting:

Uitleg van de dagletters:
comitialis (C): burgers mogen stemmen over civiele en strafrechterlijke zaken.
fas (F): zitting van de rechterlijke macht;
nefas (N): geen zitting van de rechterlijke macht en geen stemming(en) = vrije dag;
endotercisus (EN): zitting van de rechterlijke macht in de ochtend en stemming(en) in de middag;
nefastus publicus (NP): publieke religieuze feestdag = vrije dag.

Uitleg van de “nundinale letter”:
nundinea: de “negende letter” werd gebruikt om de marktdag aan te geven.

De datum werd vaak als volgt geschreven:

eerst de “nundinale letter”, daarna K(alendae), NON(ae), of IDUS, vervolgens de maand en de dagletter.

22 December zou dan opgeschreven worden als:

D K . Ian . C (of kort: D C)

Tevens de zesde dag van de Saturnalia; het feest ter ere van Saturnus (géén vrije dag, want geen “N” of “NP”, maar “C”).

IANUARIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
F

Kalendis Ianuariis

Fas
AESCULAPIUS
Dei Aesculapii sacrum
2
G
ante diem quartum Nonas Ianuarias
Fas
3
H
ante diem tertium Nonas Ianuarias
Comitialis
COMPITALIA
Deum Larium sacrum
4
A
pridie Nonas Ianuarias
Comitialis
5
B
Nonis Ianuariis
Fas
VICA POTA
Deae Vicae Potae sacrum
6
C
ante diem octavum Idus Ianuarias
Fas
7
D
ante diem septimum Idus Ianuarias
Comitialis
8
E
ante diem sextum Idus Ianuarias
Comitialis
9
F
ante diem quintum Idus Ianuarias
Nefas Publicus
AGONALIA
Dei Iani sacrum
10
G
ante diem quartum Idus Ianuarias
Comitialis
11
H
ante diem tertium Idus Ianuarias
Nefas Publicus
CARMENTALIA
Deae Carmentae sacrum
Prima dieIUTURNALIA
Nymphae Iuturnae sacrum
12
A
pridie Idus Ianuarias
Comitialis
13
B
Idibus Ianuariis
Nefas Publicus
14
C
ante diem undevicesimum Kalendas Februarias

Endotercisus

15
D
ante diem duodevicesimum Kalendas Februarias
Nefas Publicus
CARMENTALIA
Secunda die
16
E
ante diem septimum decimum Kalendas Februarias
Comitialis
CONCORDIA
Deae Concordiae sacrum
17
F
ante diem sextum decimum Kalendas Februarias

Comitialis

18
G
ante diem quintum decimum Kalendas Februarias
Comitialis
19
H
ante diem quartum decimum Kalendas Februarias

Comitialis

20
A
ante diem tertium decimum Kalendas Februarias
Comitialis
21
B
ante diem duodecimum Kalendas Februarias
Comitialis
22
C
ante diem undecimum Kalendas Februarias
Comitialis
23
D
ante diem decimum Kalendas Februarias

Comitialis

24
E
ante diem nonum Kalendas Februarias

Comitialis

25
F
ante diem octavum Kalendas Februarias
Comitialis
26
G
ante diem septimum Kalendas Februarias
Comitialis
27
H
ante diem sextum Kalendas Februarias
Comitialis
28
A
ante diem quintum Kalendas Februarias
Comitialis
29
B
ante diem quartum Kalendas Februarias
Comitialis
30
C
ante diem tertium Kalendas Februarias
Nefas Publicus
ARA PACIS AUGUSTAE
Dedicatio Arae Pacis Augustae
31
D
pridie Kalendas Februarias
Comitialis

FEBRUARIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
H

Kalendis Februariis

Nefas
IUNO SOSPITA MATER REGINA
Dedicatio templi deae Iunonis Sospitae Matris Reginae
2
A
ante diem quartum Nonas Februarias
Nefas
3
B
ante diem tertium Nonas Februarias
Nefas
4
C
pridie Nonas Februarias
Nefas
5
D
Nonis Februariis
Nefas
AUGUSTUS PATER PATRIAE
Imperatoris Augusti Patris Patriae sacrum
6
E
ante diem octavum Idus Februarias
Nefas
7
F
ante diem septimum Idus Februarias
Nefas
8
G
ante diem sextum Idus Februarias
Nefas
9
H
ante diem quintum Idus Februarias
Nefas
10
A
ante diem quartum Idus Februarias
Nefas
11
B
ante diem tertium Idus Februarias
Nefas
12
C
pridie Idus Februarias
Nefas
13
D
Idibus Februariis
NP
PARENTALIA
Prima dies defunctorum maiorum sacrorumFAUNUS
Dedicatio templi dei Fauni
14
E
ante diem sextum Kalendas Martias

Nefas

15
F
ante diem quintum decimum Kalendas Martias
NP
LUPERCALIA
Dei Luperci sacrum
16
G
ante diem quartum decimum Kalendas Martias
EN
17
H
ante diem tertium decimum Kalendas Martias

NP

QUIRINALIA
Dei Quirini sacrum
18
A
ante diem duodecimum Kalendas Martias
Comitialis
19
B
ante diem undecimum Kalendas Martias

Comitialis

20
C
ante diem decimum Kalendas Martias
Comitialis
21
D
ante diem nonum Kalendas Martias
Fas
FERALIA
Ultima dies defunctorum maiorum sacrorum
22
E
ante diem octavum Kalendas Martias
Comitialis
CARISTIA
Larium et Geniorum sacrum
23
F
ante diem septimum Kalendas Martias

NP

TERMINALIA
Dei Termini sacrum
24
G
ante diem sextum Kalendas Martias

Nefas

REGIFUGIUM
Commemoratio expulsionis Tarquinii Superbi
25
bis G
ante diem bis sextum Kalendas Martias
Nefas
26
H
ante diem quintum Kalendas Martias
Comitialis
27
A
ante diem quartum Kalendas Martias
EN
28
B
ante diem tertium Kalendas Martias
NP
EQUIRRIA
Dei Martis sacrum
29
C
pridie Kalendas Martias
Comitialis

MARTIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
D
Kalendis Martiis
NP
MATRONALIA
Deae Iunonis Lucinae sacrum
2
E
ante diem sextum Nonas Martias
Fas
3
F
ante diem quintum Nonas Martias
Comitialis
4
G
ante diem quartum Nonas Martias
Comitialis
5
H
ante diem tertium Nonas Martias
Comitialis
NAVIGIUM ISIDIS
Deae Isidis sacrum
6
A
pridie Nonas Martias
Comitialis
7
B
Nonis Martiis
Fas
8
C
ante diem octavum Idus Martias
Fas
9
D
ante diem septimum Idus Martias
Comitialis
10
E
ante diem sextum Idus Martias
Comitialis
11
F
ante diem quintum Idus Martias
Comitialis
12
G
ante diem quartum Idus Martias
Comitialis
13
H
ante diem tertium Idus Martias
EN
14
A
pridie Idus Martias

NP

EQUIRRIA
Dei Martis sacrumSALII
Processio Saliorum Collegii in honorem dei Martis
15
B
Idibus Martiis
NP
FESTUM ANNAE PERENNAE
Deae Annae Perennae sacrumATTIS
Dei Attidis sacrum
16
C
ante diem septimum decimum Kalendas Apriles
Fas
17
D
ante diem sextum decimum Kalendas Apriles

NP

LIBERALIA
Dei Liberi Patris (Bacchi) sacrumAGONALIA
Ludi in honorem dei Martis
18
E
ante diem quintum decimum Kalendas Apriles
Comitialis
19
F
ante diem quartum decimum Kalendas Apriles

NP

QUINQUATRUS MAIORES
Deae Minervae sacrum
Prima die
20
G
ante diem tertium decimum Kalendas Apriles
Comitialis
PELUSIA
Deae Isidis sacrumQUINQUATRUS MAIORES
Secunda die
21
H
ante diem duodecimum Kalendas Apriles
Comitialis
QUINQUATRUS MAIORES
Tertia die
22
A
ante diem undecimum Kalendas Apriles
Fas
HILARIA
Deum Cybelae et Attidis sacrum
Arbor Intrat
Prima dieQUINQUATRUS MAIORES
Quarta die
23
B
ante diem decimum Kalendas Apriles

NP

TUBILUSTRIUM
Purificatio tubarumQUINQUATRUS MAIORES
Quinta dieHILARIA
Secunda die
24
C
ante diem nonum Kalendas Apriles

Quando Rex Comitiavit Fas

HILARIA
Sanguis
Tertia die
25
D
ante diem octavum Kalendas Apriles
Comitialis
HILARIA
Quarta die
26
E
ante diem septimum Kalendas Apriles
Comitialis
HILARIA
Requietio
Quinta die
27
F
ante diem sextum Kalendas Apriles
Comitialis
HILARIA
Lavatio
Sexta die
28
G
ante diem quintum Kalendas Apriles
Comitialis
29
H
ante diem quartum Kalendas Apriles
Comitialis
30
A
ante diem tertium Kalendas Apriles
Comitialis
SALUS PUBLICA, CONCORDIA ET PAX. Deum Salutis Publicae, Concordiae et Pacis sacrum
31
B
pridie Kalendas Apriles
Comitialis
LUNA
Dedicatio templi deae Lunae

APRILIS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
C

Kalendis Aprilibus

Fas
VENUS VERTICORDIA
Deae Veneris Verticordiae sacrumFORTUNA VIRILIS
Deae Fortunae Virilis sacrum
2
D
ante diem quartum Nonas Apriles
Fas
3
E
ante diem tertium Nonas Apriles
Comitialis
4
F
pridie Nonas Apriles
Comitialis
MAGNA MATER
Deae Cybelae sacrum
Prima dieLUDI MEGALENSES
Deae Cybelae (Matris deum Magnae Idaeae) Ludi
Prima die
5
G
Nonis Aprilibus
Nefas
FORTUNA PUBBLICA
Dedicatio templi deae Fortunae PublicaeLUDI MEGALENSES
Secunda die
6
H
ante diem octavum Idus Apriles
Nefas
LUDI MEGALENSES
Tertia die
7
A
ante diem septimum Idus Apriles
Nefas
LUDI MEGALENSES
Quarta die
8
B
ante diem sextum Idus Apriles
Nefas
LUDI MEGALENSES
Quinta die
9
C
ante diem quintum Idus Apriles
Nefas
LUDI MEGALENSES
Sexta die
10
D
ante diem quartum Idus Apriles
Nefas
MAGNA MATER
Ultima dieLUDI MEGALENSES
Ultima die
11
E
ante diem tertium Idus Apriles
Nefas
12
F
pridie Idus Apriles
Nefas
LUDI CERIALES
Prima die
13
G
Idibus Aprilibus
NP

IUPPITER VICTOR
Dedicatio templi dei Iovis Victoris

LUDI CERIALES
Secunda die

14
H
ante diem duodevicesimum Kalendas Maias

Nefas

LUDI CERIALES
Tertia die
15
A
ante diem septimum decimum Kalendas Maias
NP

FORDICIDIA
Deae Telluris sacrum

LUDI CERIALES
Quarta die

16
B
ante diem sextum decimum Kalendas Maias
Nefas
LUDI CERIALES
Quinta die
17
C
ante diem quintum decimum Kalendas Maias

Nefas

LUDI CERIALES
Sexta die
18
D
ante diem quartum decimum Kalendas Maias
Nefas
LUDI CERIALES
Septima die
19
E
ante diem tertium decimum Kalendas Maias

NP

CERIALIA
Dedicatio templi deum Cereris, Liberi et LiberaeLUDI CERIALES
Ultima die
20
F
ante diem duodecimum Kalendas Maias
Nefas
21
G
ante diem undecimum Kalendas Maias
NP
PARILIA
Deae Palis sacrumNATALIS ROMAE
22
H
ante diem decimum Kalendas Maias
Nefas
23
A
ante diem nonum Kalendas Maias

Fas

VINALIA PRIORA
Festa vini novi
In honorem IovisVENUS ERICINA
Dedicatio templi Veneris Ericinae
24
B
ante diem octavum Kalendas Maias

Comitialis

25
C
ante diem septimum Kalendas Maias
NP
ROBIGALIA
Dei Robigi sacrumSERAPIA
Deae Isidis sacrum
26
D
ante diem sextum Kalendas Maias
Comitialis
27
E
ante diem quintum Kalendas Maias
Comitialis
28
F
ante diem quartum Kalendas Maias
NP
FLORA
Deae Florae sacrumLUDI FLORALES
Prima die
29
G
ante diem tertium Kalendas Maias
Comitialis
LUDI FLORALES
Secunda die
30
H
pridie Kalendas Maias
Comitialis
LUDI FLORALES
Tertia die

MAIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
A
Kalendis Maiis
NP
BONA DEA
Dedicatio templi Bonae Deae in AventinoLUDI FLORALES
Quarta die
2
B
ante diem sextum Nonas Maias
Fas
LUDI FLORALES
Quinta die
3
C
ante diem quintum Nonas Maias
Comitialis
FLORA
Dedicatio templi deae Florae in QuirinaleLUDI FLORALES CIRCENSES
Ultima die
4
D
ante diem quartum Nonas Maias
Comitialis
5
E
ante diem tertium Nonas Maias
Comitialis
6
F
pridie Nonas Maias
Comitialis
7
G
Nonis Maiis
Fas
8
H
ante diem octavum Idus Maias
Fas
9
A
ante diem septimum Idus Maias
Nefas
LEMURIA
Commemoratio defunctorum maiorum
Prima die
10
B
ante diem sextum Idus Maias
Comitialis
11
C
ante diem quintum Idus Maias
Nefas
LEMURIA
Secunda die
12
D
ante diem quartum Idus Maias
Comitialis
MARS ULTOR
Dedicatio templi Martis Ultoris in CapitolioLUDI MARTIALES CIRCENSES
In honorem dei Martis
13
E
ante diem tertium Idus Maias
NP
LEMURIA
Ultima die
14
F
pridie Idus Maias

Comitialis

ARGEI
Purificationis sacra
15
G
Idibus Maiis
Nefas

MERCURALIA
Dies natalis Mercurii

Dedicatio templi dei Mercurii in Aventino

16
H
ante diem septimum decimum Kalendas Iunias
Fas
17
A
ante diem sextum decimum Kalendas Iunias

Comitialis

DEA DIA
Deae Diae sacrum
18
B
ante diem quintum decimum Kalendas Iunias
Comitialis
19
C
ante diem quartum decimum Kalendas Iunias

Comitialis

20
D
ante diem tertium decimum Kalendas Iunias
Comitialis
21
E
ante diem duodecimum Kalendas Iunias
NP
AGONALIA
Dei Iani sacrum
22
F
ante diem undecimum Kalendas Iunias
Fas
23
G
ante diem decimum Kalendas Iunias

NP

TUBILUSTRIUM
Purificatio tubarum
In honorem Volcani 
24
H
ante diem nonum Kalendas Iunias

Quando Rex Comitiavit Fas

25
A
ante diem octavum Kalendas Iunias
Comitialis
FORTUNA PUBLICA POPULI ROMANI QUIRITIUM
Deae Fortunae sacrum
26
B
ante diem septimum Kalendas Iunias
Comitialis
27
C
ante diem sextum Kalendas Iunias
Comitialis
28
D
ante diem quintum Kalendas Iunias
Comitialis
29
E
ante diem quartum Kalendas Iunias
Comitialis
AMBARVALIA
Processio Fratrum Arvalium
In honorem Cereris
30
F
ante diem tertium Kalendas Iunias
Comitialis
31
G
pridie Kalendas Iunias
Comitialis

IUNIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
H

Kalendis Iuniis

Nefas
CARNARIA
Deae Carnae sacrumMARS
Dedicatio templi dei Martis apud Portam CapenamTEMPESTAS
Dedicatio templi deae TempestatisIUNO MONETA
Dedicatio templi deae Iunonis Monetae in Capitolio
2
A
ante diem quartum Nonas Iunias
Fas
3
B
ante diem tertium Nonas Iunias
Comitialis
BELLONA
Dedicatio templi deae Bellonae apud Circum Flaminium
4
C
pridie Nonas Iunias
Comitialis
HERCULES MAGNUS CUSTOS
Dedicatio templi Herculis Magni Custodis apud Circum Flaminium
5
D
Nonis Iuniis
Nefas
SEMO SANCUS DIUS FIDIUS
Dedicatio templi Dii Fidii in Quirinale
6
E
ante diem octavum Idus Iunias
Comitialis
7
F
ante diem septimum Idus Iunias
Comitialis
PISCATORII LUDI
8
G
ante diem sextum Idus Iunias
Comitialis
MENS
Dedicatio templi deae Mentis in Capitolio
9
H
ante diem quintum Idus Iunias
Nefas
VESTALIA
Deae Vestae sacrum
10
A
ante diem quartum Idus Iunias
Nefas
11
B
ante diem tertium Idus Iunias
Nefas
MATRALIA
Deae Matris Matutae sacrumFORTUNA
Dedicatio templi deae Fortunae in Foro Boario
12
C
pridie Idus Iunias
Comitialis
13
D
Idibus Iuniis
NP

IUPPITER INVICTUS
Dedicatio templi Iovis Invicti

QUINQUATRUS MINORES
Deae Minervae sacrum
Prima die

14
E
ante diem duodevicesimum Kalendas Iulias

Nefas

QUINQUATRUS MINORES
Secunda die
15
F
ante diem septimum decimum Kalendas Iulias
Quando Stercum Delatus Fas

QUINQUATRUS MINORES
Ultima die

16
G
ante diem sextum decimum Kalendas Iulias
Comitialis
17
H
ante diem quintum decimum Kalendas Iulias

Comitialis

18
A
ante diem quartum decimum Kalendas Iulias
Comitialis
19
B
ante diem tertium decimum Kalendas Iulias

Comitialis

MINERVA
Dedicatio templi deae Minervae in Palatino
20
C
ante diem duodecimum Kalendas Iulias
Comitialis
21
D
ante diem undecimum Kalendas Iulias
Comitialis
22
E
ante diem decimum Kalendas Iulias
Comitialis
23
F
ante diem nonum Kalendas Iulias

Comitialis

 
24
G
ante diem octavum Kalendas Iulias

Comitialis

FORS FORTUNA
Deae Fors Fortuna sacrum
25
H
ante diem septimum Kalendas Iulias
Comitialis
26
A
ante diem sextum Kalendas Iulias
Comitialis
27
B
ante diem quintum Kalendas Iulias
Comitialis
LARES
Dedicatio aedis Larum in summa Sacra viaIUPPITER STATOR
Dedicatio templi dei Iovis Statoris in via Sacra
28
C
ante diem quartum Kalendas Iulias
Comitialis
29
D
ante diem tertium Kalendas Iulias
Comitialis
QUIRINUS
Dedicatio templi dei Quirini in Quirinale
30
E
pridie Kalendas Iulias
Comitialis

IULIUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
F
Kalendis Iuliis
Nefas
IUNO FELICITAS
Deae Iunonis Felicitatis sacrum
2
G
ante diem sextum Nonas Iulias
Nefas
3
H
ante diem quintum Nonas Iulias
Nefas
4
A
ante diem quartum Nonas Iulias
Nefas
5
B
ante diem tertium Nonas Iulias
NP
POPLIFUGIA
Dei Iovis sacrum
6
C
pridie Nonas Iulias
Nefas
FORTUNA MULIEBRIS
Dedicatio templi deae Fortunae MuliebrisLUDI APOLLINARES
In honorem dei Apollinis
Prima die
7
D
Nonis Iuliis
Nefas
NONES CAPROTINAE
Deae Iunonis Caprotinae sacrumLUDI APOLLINARES
Secunda die
8
E
ante diem octavum Idus Iulias
Nefas
VITULATIO
Deae Vitula sacrum
Prima dieLUDI APOLLINARES
Tertia die
9
F
ante diem septimum Idus Iulias
Nefas
VITULATIO
Secunda et ultima die
10
G
ante diem sextum Idus Iulias
Comitialis
LUDI APOLLINARES
Quarta die
11
H
ante diem quintum Idus Iulias
Comitialis
LUDI APOLLINARES
Quinta die
12
A
ante diem quartum Idus Iulias
Comitialis
LUDI APOLLINARES
Sexta die
13
B
ante diem tertium Idus Iulias
Comitialis

APOLLO
Dedicatio templi dei Apollinis

LUDI APOLLINARES
Septima et ultima die

14
C
pridie Idus Iulias

Comitialis

15
D
Idibus Iuliis
NP

HONOR ET VIRTUS
Deum Honoris et Virtutis sacrum

CASTOR ET POLLUX
Deum Castoris et Pollucis sacrum
Celebratio quinquennalis

16
E
ante diem septimum decimum Kalendas Augustas
Comitialis
17
F
ante diem sextum decimum Kalendas Augustas

Fas

18
G
ante diem quintum decimum Kalendas Augustas
Comitialis
19
H
ante diem quartum decimum Kalendas Augustas

NP

LUCARIA
Sacrum in lucis
Prima die
20
A
ante diem tertium decimum Kalendas Augustas
Comitialis
21
B
ante diem duodecimum Kalendas Augustas
NP
LUCARIA
Secunda dieLUDI VICTORIAE CAESARIS
Prima die
22
C
ante diem undecimum Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Secunda die
23
D
ante diem decimum Kalendas Augustas

NP

NEPTUNALIA
Dei Neptuni sacrumLUDI VICTORIAE CAESARIS
Tertia die
24
E
ante diem nonum Kalendas Augustas

Comitialis

LUDI VICTORIAE CAESARIS
Quarta die
25
F
ante diem octavum Kalendas Augustas
NP
FURRINALIA
Deae Furinae sacrum
Celebratio in lucoLUDI VICTORIAE CAESARIS
Quinta die
26
G
ante diem septimum Kalendas Augustas
Nefas
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Sexta die
27
H
ante diem sextum Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Septima die
28
A
ante diem quintum Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Octava die
29
B
ante diem quartum Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Nona die
30
C
ante diem tertium Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Decima die
31
D
pridie Kalendas Augustas
Comitialis
LUDI VICTORIAE CAESARIS
Undecima et ultima die

AUGUSTUS

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
E

Kalendis Augustis

Fas
MARS ULTOR
Dedicatio templi dei Martis UltorisSPES
Dedicatio templi deae Spei
2
F
ante diem quartum Nonas Augustas
Fas
3
G
ante diem tertium Nonas Augustas
Comitialis
4
H
pridie Nonas Augustas
Comitialis
5
A
Nonis Augustis
Fas
SALUS
Dedicatio templi deae Salutis
6
B
ante diem octavum Idus Augustas
Fas
7
C
ante diem septimum Idus Augustas
Comitialis
8
D
ante diem sextum Idus Augustas
Comitialis
9
E
ante diem quintum Idus Augustas
Comitialis
SOL INDIGES
Dedicatio templi dei Solis Indigetis
10
F
ante diem quartum Idus Augustas
Comitialis
11
G
ante diem tertium Idus Augustas
Comitialis
12
H
pridie Idus Augustas
Comitialis
HERCULES INVICTUS
Dedicatio templi dei Herculis InvictiVENUS VICTRIX
Dedicatio templi dei Veneris VictricisHERMES INVICTI
Dedicatio templi dei Hermetis InvictiHONOR, VIRTUS, FELICITAS
Dedicatio templorum deum Honoris, Virtutis, FelicitatisLYCHNAPSIA
Deae Isidis sacrum
13
A
Idibus Augustis
NP
HERCULES VICTOR
Dedicatio templi Herculis VictorisDIANA
Dedicatio templi deae DianaeFLORA
Dedicatio templi deae FloraeCASTOR ET POLLUX
Dedicatio templi deum Castoris et PollucisVERTUMNALIA
Dei Vertumni sacrum
14
B
ante diem undevicesimum Kalendas Septembres

Fas

15
C
ante diem duodevicesimum Kalendas Septembres
Comitialis
16
D
ante diem septimum decimum Kalendas Septembres
Comitialis
17
E
ante diem sextum decimum Kalendas Septembres

NP

PORTUNALIA
Dei Portuni sacrum
18
F
ante diem quintum decimum Kalendas Septembres
Comitialis
19
G
ante diem quartum decimum Kalendas Septembres

NP

VINALIA RUSTICA
Festa viniVENUS
Dedicatio templi deae Veneris
20
H
ante diem tertium decimum Kalendas Septembres
Comitialis
21
A
ante diem duodecimum Kalendas Septembres
NP
CONSUALIA
Dei Consi sacrum
22
B
ante diem undecimum Kalendas Septembres
EN
23
C
ante diem decimum Kalendas Septembres

NP

VOLCANALIA
Dei Vulcani sacrum
24
D
ante diem nonum Kalendas Septembres

Comitialis

MUNDUS PATET Deum inferorum sacrum
25
E
ante diem octavum Kalendas Septembres
NP
OPICONSIVIA
Deae Opis Consiva sacrum
26
F
ante diem septimum Kalendas Septembres
Comitialis
27
G
ante diem sextum Kalendas Septembres
NP
VOLTURNALIA
Dei Vulturni sacrum
28
H
ante diem quintum Kalendas Septembres
Comitialis
29
A
ante diem quartum Kalendas Septembres
Comitialis
30
B
ante diem tertium Kalendas Septembres
Comitialis
31
C
pridie Kalendas Septembres
Comitialis

SEPTEMBER

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
D

Kalendis Septembribus

Fas
2
E
ante diem quartum Nonas Septembres
Fas
3
F
ante diem tertium Nonas Septembres
Comitialis
4
G
pridie Nonas Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
In honorem Iovis
Ludi scaenici
Prima die
5
H
Nonis Septembribus
Fas
LUDI ROMANI
Secunda die
6
A
ante diem octavum Idus Septembres
Fas
LUDI ROMANI
Tertia die
7
B
ante diem septimum Idus Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
Quarta die
8
C
ante diem sextum Idus Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
Quinta die
9
D
ante diem quintum Idus Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
Sexta die
10
E
ante diem quartum Idus Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
Septima die
11
F
ante diem tertium Idus Septembres
Comitialis
LUDI ROMANI
Octava die
12
G
pridie Idus Septembres

Comitialis

Fas

LUDI ROMANI
Nona die
13
H
Idibus Septembribus
NP

EPULUM IOVIS
Triadis capitolinae (Iuppiter, Iuno et Minerva) sacrum

IUPPITER
Dedicatio templi dei Iovis Optimi Maximi in Capitolio

LUDI ROMANI
Dies natalis

14
A
ante diem duodevicesimum Kalendas Octobres

Fas

LUDI ROMANI
Dies ater
15
B
ante diem septimum decimum Kalendas Octobres
Comitialis
LUDI ROMANI
16
C
ante diem sextum decimum Kalendas Octobres
Comitialis
LUDI ROMANI
17
D
ante diem quintum decimum Kalendas Iulias

Comitialis

LUDI ROMANI

18
E
ante diem quartum decimum Kalendas Octobres
Comitialis
LUDI ROMANI
19
F
ante diem tertium decimum Kalendas Octobres

Comitialis

LUDI ROMANI
Ultima die
20
G
ante diem duodecimum Kalendas Octobres
Comitialis
21
H
ante diem undecimum Kalendas Octobres
Comitialis
22
A
ante diem decimum Kalendas Octobres
Comitialis
23
B
ante diem nonum Kalendas Octobres

Comitialis

 
24
C
ante diem octavum Kalendas Octobres

Comitialis

25
D
ante diem septimum Kalendas Octobres
Comitialis
26
E
ante diem sextum Kalendas Octobres
Comitialis
VENUS GENETRIX
Dedicatio templi deae Veneris Genitricis
27
F
ante diem quintum Kalendas Octobres
Comitialis
28
G
ante diem quartum Kalendas Octobres
Comitialis
29
H
ante diem tertium Kalendas Octobres
Comitialis
30
A
pridie Kalendas Octobres
Comitialis

OCTOBER

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
B
Kalendis Octobribus
Nefas
FIDES ET HONOR
Deum Fidei et Honoris sacrumTIGILLUM SORORIUM
Purificatio militum
2
C
ante diem sextum Nonas Octobres
Fas
3
D
ante diem quintum Nonas Octobres
Comitialis
LUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
In honorem imperatoris Augusti
Prima die
4
E
ante diem quartum Nonas Octobres
Comitialis
IEIUNIUM CERERIS
Dies Ieiunii CererisLUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Tertia die
5
F
ante diem tertium Nonas Octobres
Comitialis
MUNDUS PATET – MANIA
Deum inferorum sacrumLUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Quarta die
6
G
pridie Nonas Octobres
Comitialis
LUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Quinta die
7
H
Nonis Iuliis
Fas
LUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Sexta die
8
A
ante diem octavum Idus Octobres
Fas
LUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Septima die
9
B
ante diem septimum Idus Octobres
Comitialis
APOLLO PALATINUS
Dedicatio templi dei Apollinis in PalatinoFELICITAS
Deae Felicitatis sacrumLUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Octava die
10
C
ante diem sextum Idus Octobres
Comitialis
LUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Nona die
11
D
ante diem quintum Idus Octobres
NP
MEDITRINALIA
Deae Meditrina sacrumLUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Decima die
12
E
ante diem quartum Idus Octobres
Comitialis
AUGUSTALIA
In honorem Divi AugustiFORTUNA REDUXLUDI DIVI AUGUSTI ET FORTUNAE REDUCIS
Undecima et ultima die
13
F
ante diem tertium Idus Octobres
NP
FONTINALIA
Dei Fontis sacrum
14
G
pridie Idus Octobres

EN

15
H
Idibus Octobribus
NP

OCTOBER EQUUS
Dei Martis sacrum

16
A
ante diem septimum decimum Kalendas Novembres
Fas
17
B
ante diem sextum decimum Kalendas Novembres

Comitialis

18
C
ante diem quintum decimum Kalendas Novembres
Comitialis
19
D
ante diem quartum decimum Kalendas Novembres

NP

ARMILUSTRIUM
Dei Martis sacrum
20
E
ante diem tertium decimum Kalendas Novembres
Comitialis
21
F
ante diem duodecimum Kalendas Novembres
Comitialis
22
G
ante diem undecimum Kalendas Novembres
Comitialis
23
H
ante diem decimum Kalendas Novembres

Comitialis

24
A
ante diem nonum Kalendas Novembres

Comitialis

25
B
ante diem octavum Kalendas Novembres
Comitialis
26
C
ante diem septimum Kalendas Novembres
Comitialis
LUDI VICTORIAE SULLANAE
Prima die
27
D
ante diem sextum Kalendas Novembres
Comitialis
LUDI VICTORIAE SULLANAE
Secunda die
28
E
ante diem quintum Kalendas Novembres
Comitialis
ISIA
Dei Isidis sacrum
Prima dieLUDI VICTORIAE SULLANAE
Tertia die
29
F
ante diem quartum Kalendas Novembres
Comitialis
ISIA
Secunda dieLUDI VICTORIAE SULLANAE
Quarta die
30
G
ante diem tertium Kalendas Novembres
Comitialis
ISIA
Tertia dieLUDI VICTORIAE SULLANAE
Quinta die
31
H
pridie Kalendas Novembres
Comitialis
ISIA
Quarta dieLUDI VICTORIAE SULLANAE
Sexta die

NOVEMBER

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
A

Kalendis Novembribus

Fas
ISIA
Quinta dieLUDI VICTORIAE SULLANAE
Septima et ultima die
2
B
ante diem quartum Nonas Novembres
Fas
ISIA
Sexta die
3
C
ante diem tertium Nonas Novembres
Comitialis
ISIA
Septima et ultima die
4
D
pridie Nonas Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Prima die
5
E
Nonis Novembribus
Fas
LUDI PLEBEI
Secunda die
6
F
ante diem octavum Idus Novembres
Fas
LUDI PLEBEI
Tertia die
7
G
ante diem septimum Idus Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Quarta die
8
H
ante diem sextum Idus Novembres
Comitialis
MUNDUS PATET – MANIA
Deum inferorum sacrumLUDI PLEBEI
Quinta die
9
A
ante diem quintum Idus Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Sexta die
10
B
ante diem quartum Idus Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Septima die
11
C
ante diem tertium Idus Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Octava die
12
D
pridie Idus Novembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Decima die
13
E
Idibus Novembribus
NP

EPULUM IOVIS
Dei Iovis sacrum

FERONIA
Deae Feroniae sacrum

FERONIA
Dedicatio templi deae Feroniae

FORTUNA
Dedicatio templi deae Fortunae

PIETAS
Dedicatio templi deae Pietatis

LUDI PLEBEI
Undecima die

14
F
ante diem duodevicesimum Kalendas Decembres

Fas

LUDI PLEBEI
Duodecima die
15
G
ante diem septimum decimum Kalendas Decembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Decimatertia die
16
H
ante diem sextum decimum Kalendas Decembres
Comitialis
LUDI PLEBEI
Decimaquarta die
17
A
ante diem quintum decimum Kalendas Decembres

Comitialis

LUDI PLEBEI
Decimaquinta et ultima die
18
B
ante diem quartum decimum Kalendas Decembres
Comitialis
MERCATUS
Prima die
19
C
ante diem tertium decimum Kalendas Decembres

Comitialis

MERCATUS
Secunda die
20
D
ante diem duodecimum Kalendas Decembres
Comitialis
MERCATUS
Tertia et ultima die
21
E
ante diem undecimum Kalendas Decembres
Comitialis
22
F
ante diem decimum Kalendas Decembres
Comitialis
23
G
ante diem nonum Kalendas Decembres

Comitialis

 
24
H
ante diem octavum Kalendas Decembres

Comitialis

25
A
ante diem septimum Kalendas Decembres
Comitialis
26
B
ante diem sextum Kalendas Decembres
Comitialis
27
C
ante diem quintum Kalendas Decembres
Comitialis
28
D
ante diem quartum Kalendas Decembres
Comitialis
29
E
ante diem tertium Kalendas Decembres
Comitialis
30
F
pridie Kalendas Decembres
Comitialis

DECEMBER

Nostrae aetatis dies
Nundinae
Romana Dies
Fasti
Romana Sollemnia
1
G

Kalendis Decembribus

Nefass
NEPTUNUS
Dei Neptuni sacrumPIETAS
Deae Pietatis sacrum
2
H
ante diem quartum Nonas Decembres
Nefas
3
A
ante diem tertium Nonas Decembres
Nefas
BONA DEA
Bonae Deae sacrum
4
B
pridie Nonas Decembres
Comitialis
5
C
Nonis Decembribus
Fas
FAUNALIA RUSTICA
Dei Fauni sacrum
Prima die
6
D
ante diem octavum Idus Decembres
Fas
FAUNALIA RUSTICA
Secunda die
7
E
ante diem septimum Idus Decembres
Comitialis
FAUNALIA RUSTICA
Tertia die
8
F
ante diem sextum Idus Decembres
Comitialis
FAUNALIA RUSTICA
Quarta dieTIBERINALIA
Fluminis Tiberini atque Gaiae (Terrae) sacrum
9
G
ante diem quintum Idus Decembres
Comitialis
10
H
ante diem quartum Idus Decembres
Comitialis
SEPTIMONTIUM AGONALIA
Prima die
11
A
ante diem tertium Idus Decembres
Nefas Publicus
SEPTIMONTIUM AGONALIA
Secunda dieSOL INDIGES
Dedicatio templi dei Solis IndigetisIANUS
Dei Iani sacrum
12
B
pridie Idus Decembres
Endotercisus
SEPTIMONTIUM AGONALIA
Tertia die
13
C
Idibus Decembribus
Nefas Publicus
TELLUS
Dedicatio templi deae Telluris
14
D
ante diem undevicesimum Kalendas Ianuarias

Fas

15
E
ante diem duodevicesimum Kalendas Ianuarias
Nefas Publicus
CONSUALIA
Dei Consi sacrumFORTUNA REDUX
Deae Fortunae Reducis sacrum
16
F
ante diem septimum decimum Kalendas Ianuarias
Comitialis
17
G

ante diem sextum decimum Kalendas Ianuarias

Nefas Publicus

SATURNALIA
Dei Saturni sacrum
Prima die
18
H
ante diem quintum decimum Kalendas Ianuarias
Comitialis
SATURNALIA
Secunda die
19
A

ante diem quartum decimum Kalendas Ianuarias

Nefas Publicus

OPALIA
Deae Opis sacrumSATURNALIA
Tertia die
20
B
ante diem tertium decimum Kalendas Ianuarias
Comitialis
SATURNALIA
Quarta die
21
C

ante diem duodecimum Kalendas Ianuarias

Nefas Publicus
DIVALIA
Deae Diae sacrumANGERONALIA
Deae Angeronae sacrumSATURNALIA
Quinta die
22
D
ante diem undecimum Kalendas Ianuarias
Comitialis
SATURNALIA
Sexta die
23
E

ante diem decimum Kalendas Ianuarias

Nefas Publicus

LARENTALIA
Deae Accae Larentiae sacrumSOL INVICTUS
Dedicatio templi dei Solis InvictiSATURNALIA
Septima dieBRUMAIA
24
F
ante diem nonum Kalendas Ianuarias

Comitialis

25
G
ante diem octavum Kalendas Ianuarias
Comitialis
DIES NATALIS SOLIS INVICTI
Dei Solis Invicti sacrum
26
H
ante diem septimum Kalendas Ianuarias
Comitialis
27
A
ante diem sextum Kalendas Ianuarias
Comitialis
28
B
ante diem quintum Kalendas Ianuarias
Comitialis
29
C
ante diem quartum Kalendas Ianuarias
Comitialis
30
D
ante diem tertium Kalendas Ianuarias
Comitialis
31
E
pridie Kalendas Ianuarias
Comitialis

 

 naar boven |