Documenten op deze site

Documenten

 

Constitution of the Athenians door Old Oligarch (ca. 425 v. Chr.)

Cyropaedia door Xenophon (ca. 390 v. Chr.)

Oeconomicus door Xenophon (ca. 380 v. Chr.)

The Constitution of the Athenians door Aristoteles (ca. 350 v. Chr.)

Politica door Aristoteles (ca. 340 v. Chr.)

Rhetorica: politieke rede door Aristoteles (ca. 330 v. Chr.)

 

De Tien Attische Redenaars

Redevoeringen van Antiphon (480-411 v. Chr.)

Redevoeringen van Lysias (445-380 v. Chr.)

Redevoeringen van Andocides (440-390 v. Chr.)

Redvoeringen van Isokrates (436-388 v. Chr.)

Redvoeringen van Isaeus (415-340 v. Chr.)

Redevoeringen van Lycurgus (396-325 v. Chr.)

Redevoering van Hyperides (390-322 v. Chr.)

Redevoeringen van Aeschines (390-314 v. Chr.)

Redevoeringen van Demosthenes (384-322 v. Chr.)

Redevoeringen van Dinarchus (360-290 v. Chr.)


Van de Regeeringe der Atheense Republike door Pieter de la Court (1662)

The Classical Greek Democracy and Its Illiberalism


Lijst van Romeinse consuls (509-31 v. Chr.) volgens Marcus Terentius Varro

De Twaalf Tafelen (450 v. Chr.)

Republikeinse moraal door Marcus Porcius Cato “Censor” (234 – 149 v. Chr.)

An Analysis of the Roman Government door Polybius (ca. 200-118 v. Chr.)

On the Republic door Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)

On the Laws door Marcus Tullius Cicero

Brieven aan en van Brutus (43 v. Chr.) door Marcus Tullius Cicero

Philippicae redevoeringen tegen Marcus Antonius door Marcus Tullius Cicero

Leven van Marcus Porcius Cato “Uticensis” (95-46 v. Chr.)

De Providentia door Lucius Annaeus Seneca (c. 64 n. Chr.)

Annales I door Publius Cornelius Tacitus (c. 110 n. Chr.)

Klassieke Romeinse kalender

 

Herleving van de Romeinse republikeinse idee:

Reform of Florence door Niccolò Machiavelli (1520)

The Essays or Counsels, Civil and Moral door Francis Bacon (1625)

Van de Roomse Republike door Pieter de la Court (1662)

De geschiedenis van de vrijheid in de oudheid door Lord Acton (1877)

Republicanism and Democracy

 


 

Magna Charta (1215)

Bundesbrief van het Zwitserse Eedgenootschap (1291)

Privileges van Brabant / Blijde Incomste (1355)

Groot Privilege (14 maart 1477)

Eedverbond der Edelen (november 1565)

Smeekschrift der Edelen (5 april 1566)

Willem van Oranje roept op tot verzet (14 april 1572)

Verhandeling over de vrijwillige slavernij door Étienne de la Boétie (1576)

Pacificatie van Gent (8 november 1576)

De Unie van Utrecht (23 januari 1579)

Vindiciae Contra Tyrannos door Philippe Duplessis-Mornay en Hubert Languet (1579)

Politieke Ordonnantie van de Staten van Holland (1580)

Apologie, ofte Verantwoordinghe door Willem van Oranje (1580)

Holland en Zeeland dragen de Hoge Overheid op aan Willem van Oranje(5 juli 1581)

Plakkaat van Verlatinghe (26 juli 1581)

Mare Liberum door Hugo de Groot (1604)

Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique door Hugo de Groot (1610)

Aangaande de regeering in Holland door Pieter de la Court (1662)

Van de vryheid der Republiken door Pieter de la Court (1662)

Dat gelijkheit onder de Mannen, de gront der Populare Regeeringe zy door Pieter de la Court (1662)

Welke Regeering de beste zy, de Monarchie, Aristokratie, ofte de Populare Regeering door Pieter de la Court (1662)

Tractatus Politicus door Baruch de Spinoza (1677)

Spinozistsiche vrijdenkers in de Republiek

De Hollandsche Spectator van Justus van Effen (1731-1735)

Aan het volk van Nederland door Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1781)

De Grondwet van de Bataafse Republiek (Staatsregeling) van 1 mei 1798

Proclamatie van de Constitueerende Vergadering (1798)

Negen Actes van Staatregeling 1798 van de Bataafse Republiek

Decreet van Naamsaanneming (Napoleon, 18 augustus 1811)

Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1814)

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1848)

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1917)

Nederlandse Grondwet (1983)

 


 

On the Duty of Man and Citizen door Samuel von Pufendorf (1682)

English Bill of Rights (1689)

The Second Treatise of Civil Government door John Locke (1690)

The Grumbling Hive – Bernard Mandeville (1714)

Of Freedom of Speech door Thomas Gordon (1720)

Cato’s Brieven – een selectie door John Trenchard en Thomas Gordon (1720-23)

An Inquiry Into The Origin Of Moral Virtue door Bernard Mandeville (ca. 1722)

Social Contract. Or Principles Of Political Right door Jean Jacques Rousseau (1762)

A Treatise on Tolerance door Francois-Marie Arouet “Voltaire” (ca. 1765)

An Essay on the History of Civil Society, Adam Ferguson (1767)

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (Thomas Jefferson, 4 juli 1776)

The Articles of the Confederation (1781)

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? door Immanuel Kant (1784)

Vices of the Political System of the United States door James Madison (1787)

Grondwet van de Verenigde Staten (14 mei 1787)

Federalist Papers door Alexander Hamilton, James Madison en John Jay (1787-88)

Wat is de Derde Stand? door Abbé Emmanuel Joseph Sieyes (1789)

Eed in de Kaatsbaan (Jean-Sylvain Bailly, 20 juni 1789)

Décret sur L’abolition du régime féodal, Assemblée Nationale (11 augustus 1789)

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, De Lafayette (26 augustus 1789)

Constitution civil du Clergé, Assemblée Nationale (12 juli 1790)

Reflections on the Revolution in France door de liberale conservatief Edmund Burke (1790)

Bill of Rights (Eerste Amerikaanse Congres, 15 december 1791)

The Rights of Man (I) door Thomas Paine (1791)

Les Droits de la Femme et du Citoyen door Olympe de Gouges (1791)

A Vindication of the Rights of Woman door Mary Wollstonecraft (1792)

Mary Wollstonecraft

Debat over de afschaffing van de monarchie, Assemblée Nationale (21 september 1792)

Verklaring van de Conventie aan de Naties, Assemblée Nationale (december 1792)

Republikeinse Instituties door Louis Antoine Saint Just (1793)

Decreet over de Republikeinse kalender (24 oktober 1793)

De republikeinse uur-, dag-, week-, maand- en jaarindeling

Republikeinse klok

Constitutie van 1793

Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness door William Godwin (1793)

Over de Principes van de Politieke Moraal door Maximilien Robespierre (februari 1794)

Eredienst aan het opperwezen door Maximilien Robespierre (1794)

Rechtvaardiging van het Gebruik van Terreur door Maximilien Robespierre (1794)

De doctrine van Gracchus Babeuf (1796)

Manifesto of the Equals door Sylvain Marechal (april 1796)

Poetical Essay on the Existing State of Things door Percy Bysshe Shelley (1811)

Brief aan Samuel Kercheval door Thomas Jefferson (1816)

The Liberty of Ancients Compared with that of Moderns door Benjamin Constant (1816)

On the Duty of Civil Disobedience door Henry David Thoreau (1849)

Gettysburg Address door VS president Abraham Lincoln (19 november 1863)

Who is a Progressive? door Theodore Roosevelt (c. 1910)

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948)

Representative Government and Democracy

 


 

Communistisch Manifest door Karl Marx en Friedrich Engels (1848)

The Law door Frederic Bastiat (1850)

On Liberty door John Stuart Mill (1860)

Rousseau’s Theory of the State door Michail Bakoenin (1870)

The Antichrist door Friedrich Nietzsche (1895)

Sozialreform oder Revolution? door Rosa Luxemburg (1899)

Manifest van 17 oktober 1905 (Burgeropstand in Rusland)

Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution door Vladimir Lenin (1905)

Three Sources & Three Component Parts of Marxism door Vladimir Lenin (1913)

Will Communist Anarchism Work? door Alexander Berkman (1929)

De doctrine van het fascisme door Benito Mussolini (1932)

Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Hannah Arendt (1951)

De opkomst van de revolutionaire raden door Hannah Arendt (1963)

The Tragedy of the Commons. Prisoners’ Dilemma door Garrett Hardin (1968)

What I Learned in the Gulag door Alexander Solzjenitsyn (1974)

The Road from Serfdom. Forseeing the Fall, een interview met Laissez faire denker F.A. Hayek (1977)

Manifesto of Charter 77, Vaclav Havel (1977)

The Power of the Powerless, Vaclav Havel (1978)

Perestroika. As defined by the Communist Party Plenum (januari 1987)

Fragmenten uit de rede van Michail Gorbatsjov, 43e Sessie van de Algemene Vergadering van de VN (7 december 1988)

Gesprek van Kanselier Kohl met Lech Walesa (9 november 1989)

Fragment uit het dagboek van Anatoly Chernyaev (10 november 1989)

Rede door Willy Brandt (10 november 1989)

De Top van Malta. Uit de verslagen (2 december 1989)

Mikhail Gorbachev: Reformer, revolutionary or reactionary? door Bogdan Harasymiw (1990)

Responsive Community Platform, o.a. Amitai Etzioni (18 november 1991)

Civil Society en Communitarisme

De demoralisatie van de samenleving door de conservatieve liberaal Andreas Kinneging (1996)

Democracy, The God That Failed | Down with Democracy door de anarcho-kapitalist Hans-Hermann Hoppe (2001)

The Legacy of Humanism door Tzvetan Todorv (2002)

Equality and Democracy

 


 

A Constitution for the Federation of the Earth, World Constituent Assembly (1991)

Rio Declaration on Environment and Development, Verenigde Naties (3-14 juni 1992)

World Scientists’ Warning To Humanity, Union of Concerned Scientists (18 november 1992)

Declaration on a Culture of Peace, VN (6 oktober 1999)

Charter for a Free Press, World Press Freedom Committee (2000)

A Call To Action. A declaration of change for the future, Earth Emergency (2000)

Revolutionen und Revolten zwischen Totalitarismus und Fundamentalismus, Daniel Cohn-Bendit (2001)

What We’re Fighting For, A Letter from America (12 februari 2002)

A World of Justice and Peace Would Be Different (2 mei 2002)

How Can We Coexist? (7 mei 2002)

In Search of a Progressive Islam door Farid Esack (2002)

Waar blijft de reformatie van de islam? door Ayaan Hirsi Ali (2002)

Cleveringa-lezing 2002 “Vreemden” door Job Cohen (26 november 2002)

Secularisation of Islamic Society (ISIS)

Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas, Jürgen Habermas en Jacques Derrida (2003)

 


 

Gouden Regel

Republican Left. What Liberals Can Learn From Civic Republicans, door Frank Pasquale (1996)

Republikeins manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap (2002)

The Moral Foundation of Liberalism

Equality, Basic Needs and Democratic Constitution

Civic Humanism

Open links, Den Uyl lezing door Jan Pronk, Amsterdam (2007)

 

Definities en theorievorming

De term “republiek” uit het Woordenboek der Nederlandse Taal

Over “republicanism” uit de Stanford Encyclopedia of Philosophy

Over “classical republicanism” uit Wikipedia

Over “liberalism” uit de Stanford Encyclopedia of Philosophy

Over “communitarism” uit de Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Theory of the Republic door Maurizio Viroli

 

Republikeinse praktijk

George Washington and Civic Virtue

 

Politieke Manifesten

Progressive Islam (2000)

The Euston Manifesto (2006)

Sociaal-Kapitalistisch Manifest (2006)

Het Waterland Manifest (2007)

 

Kritische essays

Why I Am Not A Conservative door F.A. Hayek

Democracy Is Not Freedom door Ron Paul

 

Diversen

De islamitische republiek. Een conservatieve revolutie door Adriaan Boiten

Pasen en de Republiek

Santhorstsche Geloofsbelijdenis

Plekken van de Atheense democratie

 

 naar boven |