Manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap (28 januari 2002)

Manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap (28 januari 2002)

 

Republikanisme: teksten bron en auteursrechten


Republikeins Manifest

Wij republikeinen groeten onze landgenoten en hen die in dit land verblijven en verklaren

dat wij ons richten tot de staat en het volk van Nederland met een uiteenzetting van ons streven naar invoering van de republikeinse regeringsvorm,

dat wij ons hierin gesteund voelen door de omstandigheid dat in het merendeel van de staten van de wereld de republikeinse regeringsvorm bestaat en zich daar naar tevredenheid handhaaft,

dat Nederland een republikeinse traditie heeft die inspiratie geeft aan de vernieuwing van ons staatsbestel.

Wij baseren ons streven op de volgende beginselen en uitgangspunten:

 

  • Het Nederlandse volk is soeverein. 
  • De burgers van Nederland zijn allen gelijkwaardig. 
  • Het soevereine volk dient uit zijn midden op democratische wijze allen te verkiezen die een ambt met politieke macht zullen bekleden. 
  • Iedere Nederlander beschikt over het grondwettelijke recht vanaf het achttiende levensjaar te kiezen en te dingen naar een ambt met politieke macht. 
  • Uit de bovenbeschreven beginselen vloeit voort dat het staatshoofd wordt gekozen. Het huidige artikel 24 van de Grondwet is strijdig met deze beginselen. 
  • De democratische verkiezing van het staatshoofd biedt de grootste garantie dat de bekwaamste en de beste dit hoogste ambt zal vervullen. Erfopvolging van het staatshoofd geeft deze waarborg allerminst. 
  • Een periodieke democratische wisseling van het staatshoofd is een teken van de kracht en de continuïteit van de republikeinse regeringsvorm. 
  • Een sober en zakelijk ingericht presidentschap versterkt het democratisch bewustzijn. 
  • Een aan tijd gebonden presidentschap biedt de beste waarborgen ter voorkoming van een verstrengeling van staats- en persoonlijke belangen. 
  • Op grond van dit al willen wij als hedendaagse patriotten streven naar de invoering van de republikeinse regeringsvorm. Wij spreken uit dat wij ons streven uitsluitend op democratische en grondwettige wijze zullen realiseren.

Wij willen Nederland zijn republikeinse glans hergeven.

Wij willen een transparante samenleving met volledige toepassing van volkssoevereiniteit en van democratische beginselen.

Daarom: Nederland worde een republiek!

LEVE DE REPUBLIEK!

Amsterdam 28 januari 2002

HET NIEUW REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

naar boven |