Startpagina – republikanisme.nl – democratie, republicanisme en actief burgerschap in honderden politieke documenten en links

Welkom

Op deze site vindt u veel informatie over de geschiedenis van het republicanisme.


De oorsprong in Athene, het oude Griekenland.

Lees meer


Revolutie in Frankrijk en het ontstaan van La République. Lees meer


Burgerschap en individualisme in tijden van globalisering.

Lees meer


Antieke republieken

     Recente documenten

 Vaderlandse republikeinen

De Romeinse Republiek is volgens de overlevering gesticht door Lucius Junius Brutus – een strenge republikein – in 509 v. Chr. In die tijd was de stadsstaat Rome en het omliggende gebied (Latium) deel van de Etruskische monarchie.

Nederlandse republikeinse traditie heeft haar wortels in het verzet van (lagere) edelen, de burgerij en het volk tegen de Bourgondische en Habsburgse heersers in de 15e en 16e eeuw.
 Lees meer  Meer documenten  Lees meer

 


 

Maiestas populi salutem | terug

athena.jpgOp deze site kunt u informatie vinden over het republikeinse gedachtengoed. Het grootste deel van de tekst bevat een historisch overzicht van democratie, republikanisme en actief burgerschap (burgerhumanisme). U wordt meegevoerd naar het democratische Athene van Solon en het republikeinse Rome van Cato; naar de Nederlandse Opstand van 1566, de Franse Revolutie van 1789 en de Fluwelen Revolutie van 1989; en naar de huidige crisis van de politiek in tijden van ingrijpende economische globalisering en financiële crisis. Ieder hoofdstuk biedt voldoende links om verder te studeren.

Per episode zijn in totaal bijna 100 belangrijke documenten verzameld, van Aristoteles’ Politica tot Daniel Cohn-Bendit, van het Plakkaat van Verlatinghe tot de Grondwet van de Bataafse Republiek, van Cato’s Monosticha tot Rousseau’s Sociaal Contract, over tolerantie, vrijheid en humanisme. Lees historische verslagen: aantekeningen van topbesprekingen, dagboekfragmenten, grote redevoeringen, debatten, rapporten van geheime diensten, etc., etc., etc.

“The human ideal associated with the republic was the citizen (cives; cittadino). Citizenship established a bond between the respublica and its members and conferred rights and duties upon the latter. Entrusted with the rule of the republic, the citizen was expected to set aside his private interests and to devote himself to the common good and to work for the peace and the prosperity of his city.” (Mikael Hörnqvist over de burgerrepubliek Florence)

 


 

Zie ook: Republiek der Nederlanden | Unie van Utrecht 1579 (Eerste Confederale Grondwet van Nederland) | Plakkaat van Verlatinghe 1581 | Staatsregeling 1798 | Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden 1814 | Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1848 | Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1917 | Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1983

 


 

“Op zulke en dergelijke wijzen, landgenoten, zijn onze Prinsen van Oranje, net als alle andere koningen en vorsten van Europa, aan hun grote macht gekomen, en ik zou wel een heel boek kunnen schrijven als ik U al de geweldenarijen van die erfonderdrukkers der Bataafse vrijheid zou willen beschrijven.”

Joan Derk van der Capellen tot den Pol

penning02a.jpgpenning01a.jpg

Historiepenning Eerste Statenvergadering in de Bataafsche Republiek (1796)

 

naar boven |